Leder Coaching

 

Å være leder er inspirerende, gir mulighet til å påvirke og nå mål gjennom andre. Det er også tidvis krevende; Kanskje du er ny som leder? Skal begynne i en ny lederstilling? Har omstillinger og endringer som skal planlegges og gjennomføres? Mål som skal nås gjennom dine ansatte? Har enkelte relasjoner som er krevende å håndtere?

Vi tilbyr leder coaching, hvor vi er en uavhengig samtalepartner som bidrar til å tydeliggjøre utfordringer, tiltak og mål. Vårt grunnleggende prinsipp er at å lære er å oppdage selv.

Konkrete områder kan være:

 • Forretningsutvikling
 • Ledelses- og strategiutfordringer
 • Organisasjonsutvikling
 • Endring- og forbedringsarbeid
 • Forberedelse til sykeoppfølgingssamtale
 • Forberedelse til medarbeider- eller utviklingssamtale
 • Forstå deg selv bedre i krevende relasjoner
 • Utvikling av arbeidsmiljø
 • Din egen utvikling som leder

 

Grunnmodell for samtalen er GROW- eller SØT-modellen:

 1. Hva er situasjonen nå?
 2. Hva ønsker du?
 3. Hvilke tiltak kan bevege deg i retning av ønsket situasjon?

 

Utover dette blir samtalen til ut fra ditt behov (eklektisk tilnærming) og vi blir sammen enige om hva som passer for deg. 

Sertifiseringer:

 • Certified Core Quadrant Trainer
 • Profråd Karriereverktøy
 • JTI/Myers-Briggs

Send melding