Å lære er å oppdage

Mulighetene finnes i egne talenter og ressurser

Ekte – Engasjert – Ansvarlig

 

Faglig forankring:

 

  • Erfaringslæring og Kolbs læringssirkel
  • Konfluent pedagogikk og teorien om «å lære er å oppdage»
  • Fenomenologi
  • Relasjonskompetanse

Metode:

  • En læringsprosess hvor du trener – observerer – gir tilbakemelding og reflekterer.

  • En læringsprosess hvor du selv erfarer gjennom egne oppdagelser.

  • En helhetlig tilnærming hvor dine tanker, følelser og kropp er en del av læringsprosessen.

  • En helhetlig tilnærming hvor din kontekst er en del av læringsprosessen.