Management Synergy styrker laget

Vi gleder oss over at Karen Hannasvik nå er en del av Management Synergy.

Hun har lang erfaring som fagsjef fra inkluderingsbransjen hvor hun har jobbet med utvikling og ledelse av karriererelaterte tjenesteleveranser til NAV og helseforetakene. Karen har også lang erfaring med helse og digitalisering i IKT-bransjen. Med sin genuine interesse for karriere og ledelse, vil hun være en drivkraft for Management Synergy og for våre kunder.

Med Karen på laget vil vi kunne tilby en tettere oppfølging av våre kunder og brukere av Profråd karriereverktøy – i et fortsatt tett samarbeid med NTNU.

Ta kontakt hvis du ønsker å høre mer om Profråd karriereverktøy og Profkart.

Lenke til ytterligere informasjon om Karen.

Hilsen Christian

Daglig leder