190516_KarenPortrettSkinnjakke

Karen Hannasvik

Mennesker jeg jobber med sier jeg er inspirerende og motiverende, og at de kjenner seg sett og anerkjent i møte med meg. Jeg trives med å jobbe mot konkrete mål – sammen med andre.

Mine særlige styrker ligger i å lede lærings- og utviklingsprosesser som krever rom for refleksjon og nytenkning, samtidig som tidsfrister og fremdrift overholdes.

Min arbeids- og ledererfaring er i hovedsak fra arbeidsinkludering, karriererelatert veiledning og IKT. Som faglig bakgrunn har jeg 5 års høyskoleutdanning innenfor pedagogikk og veiledning/coaching, organisasjonspsykologi samt økonomi og ledelse.

Som tidligere fagsjef i Oppfølgingsenheten Frisk har jeg utviklet og gjennomført tjenester innenfor arbeidsinkludering, karriereutvikling, personlig utvikling og læring for mennesker i alle aldre, i ulike livssituasjoner og med ulik yrkesbakgrunn. Kundene har vært både private virksomheter, NAV og Helseforetakene

Jeg har opparbeidet bred kompetanse innenfor karriererelatert veiledning, rekruttering, ledelse og faglig kvalitetssikring av tjenesteleveranser. I dette ligger også kompetanse innfor HR, arbeid og helse, omstilling og kompetanseutvikling.

Karen Hannasvik
Forretningsutvikler/veileder i karriere og ledelse

Tlf: +47 97 40 48 88

E-mail: karen@synergy.no

Linkedin