190516_KarenPortrettSkinnjakke

Karen Hannasvik

Mennesker jeg jobber med sier jeg er inspirerende og motiverende, og at de kjenner seg sett og anerkjent i møte med meg. Jeg trives med å jobbe mot konkrete mål – sammen med andre.

Mine særlige styrker ligger i å lede lærings- og utviklingsprosesser som krever rom for refleksjon og nytenkning.

Min arbeids- og ledererfaring er i hovedsak knyttet til arbeidsinkludering, karriererelatert veiledning og IKT. Som faglig bakgrunn har jeg 5 års høyskoleutdanning innenfor pedagogikk og veiledning/coaching, karriereveildning, organisasjonspsykologi samt økonomi og ledelse.

I en ti-årsperiode jobbet jeg som fagsjef innenfor arbeidsinkludering og rehabilitering der jeg utviklet og ledet tjenester til NAV og Helseforetakene.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du trenger en sparringspartner innenfor karriererelatert veiledning, ressurs- og kompetanseutvikling, ledelse eller faglig kvalitetssikring av tjenesteleveranser.

 

Karen Hannasvik
Forretningsutvikler/veileder i karriere og ledelse

Tlf: +47 97 40 48 88

E-mail: karen@synergy.no

Linkedin