Karriereveiledning

 

Vi leverer karriereveiledning til hele landet!

Er du ung og skal velge studieretning? Eller voksen og ser etter nye muligheter? Vi tilbyr Profråd karriereverktøy. Et nettbasert kartleggingsverktøy som sammen ved veiledning gir større klarhet i dine valgalternativer. Verktøyet er forskningsbasert og normert. Utviklet ved NTNU. Link Profraad.no.

 • Den forberedende samtalen tar vi på telefon.
 • Kartleggingen gjennomfører du på nett.
 • De to veiledningsamtalene gjennomføres som personlige møter, telefonsamtale eller Skype.

Kan dette være av interesse for deg? Send melding for mer informasjon, eller ring meg på tlf. 99 40 58 06 for en prat.

Send melding:

Ung


For deg som ikke har jobberfaring.

Du går på videregående skole, og skal velge hva du vil gjøre etter videregående.

Mål:

 • finne dine interesser
 • få frem dine ressurser
 • utforske alternativer og muligheter
 • gjøre det lettere å velge og bestemme seg

Pris: kr 2.000,- inkl. mva.

 

Voksen


For deg som har jobberfaring.

Du er i en overgang i livet, står overfor et valg, ønsker en forandring. Årsakene kan være mange.

Mål:

 • finne din interesseprofil
 • få frem dine ressurser
 • utforske alternativer og muligheter
 • få et klarere beslutningsgrunnlag

Pris: kr 2.000,- inkl. mva.

 

Bedrift


Proffråd karriereverktøy brukes i bedrifter for å:

 

 • sikre rett folk på rett plass
 • forebygge og følge opp sykefravær
 • ved omstilling, nedbemanning eller omplassering

 


 

Ta kontakt for tilbud!

Tillegg


 

 • Hva er dine kjernekvaliteter? (Kjernekvadranten)
 • Måloppnåelse (SØT-modellen)
 • Skrive CV
 • Forberedelse intervju

 

Kr 500,- pr. time inkl. mva.

Referanser


 

«Som nyutdannet på jakt etter relevant jobb, fikk jeg gjennom karriereveiledning hos Linda kartlagt og satt ord på styrker og egenskaper hos meg selv som effektivt kan brukes i søknad- og intervjuprosesser. Linda skapte et trygt miljø, fikk i gang tankeprosesser hos meg og var en meget dyktig sparringspartner. Kan varmt anbefales!» (kvinne 20-årene)

«Varm ivaretakelse. Stilte spørsmål som bidro til utvidelse av tanker og nye refleksjoner.» (Kvinne 50-årene)

«Fikk mulighet å gjennomføre karriereveiledning hos Linda. Oppklarende i forhold til interesser, ressurser og kvaliteter. Interessant, morsomt og overraskende grundig gjennomgang, utført av en interessert og kompetent veileder. Fikk mer enn forventet hva gjelder selvforståelse og selvrefleksjon. Ga trygghet og tyngde i videre valg, ikke bare i forhold til karriere, men også privat. Noe som jo i bunn og grunn hører tett sammen.» (kvinne 50 årene)

«Det var utfordrende å snakke høyt om seg selv, samtidig som det var godt og gjorde at det man konkluderte med ble virkeligere. Godt med en samtalepartner som stilte de riktige spørsmål samt kunne tolke svar og kroppsspråk. Brikker ble funnet og lagt på plass.» Du ga ihvertfall meg mye og jeg har det veldig fint i jobben min nå Ting falt på plass for meg. (kvinne 50 årene)

«Selve testen var ikke vanskelig å svare på, men den satte i gang en tankeprosess hos meg. Den prosessen fortsatte under veiledningen. Veiledningen hjalp meg til å se meg selv litt utenfra, åpnet meg opp og fikk meg til å være mer ærlig mot meg selv og til å se mine egenskaper. Den bekreftet mitt yrkesvalg samt styrket troen på og om meg selv! Noe jeg nå har fått igjen for i intervjuer. Trygghet 😊(kvinne 43)

«Da jeg var på karriereveiledning hos Linda, hadde jeg allerede søkt høyere utdanning og visste sånn noenlunde hvilken retning jeg ville gå. Men testen jeg tok gjorde meg oppmerksom på at jeg hadde interesser innenfor yrker og utdanninger som ikke faller naturlig for meg, noe som var veldig kult. Den er også svært detaljert, og gir en større pekepinn enn f.eks. tester man finner på nettet. Når det kommer til veiledningen hjalp Linda meg med å få en større oversikt. Dette hjalp meg i den forstand at jeg ble mer sikker på at den retningen jeg hadde valgt var rett for meg. Vi diskuterte også muligheter rettet til denne utdanningen. For meg var det veldig deilig å snakke med en profesjonell, og ikke bare med mamma og pappa rundt middagsbordet. Man får en litt større oversikt, og man får luftet tankene og ideene sine.» (kvinne 21 år)