KARRIERE

Karriere handler om mennesker i jobb og utdanning - i et arbeidsliv i stadig raskere endring. De fleste skifter i dag jobb mange ganger gjennom karrieren. Noen har selv et ønske om nye utfordringer. Andre må skifte jobb fordi de blir berørt av omstilling.

Management Synergy har lang erfaring med å bistå bedrifter i endring og omstilling. Endringer skjer kontinuerlig basert på nye markeder, globalisering og digitalisering. Vi hjelper din virksomhet med å ta vare på kjernekompetansen, samtidig som bemanningen må justeres.

Karriereveiledning kan ivareta medarbeidere som er berørt av omstilling. Samtidig kan det styrke bedriftens omdømme. Vi i Management Synergy hjelper også virksomheten til å mobilisere, og utvikle ressurser og motivasjon hos de som skal være med videre. Rekruttering av ny kompetanse er ofte en del av en
omstilling.

Omstilling og karriereveiledning går derfor hånd i hånd med rekruttering og styrking av bedriftens ledelse
og kjernekompetanse. Management Synergy har et helhetlig blikk på situasjonen. Våre tjenester gir
bedriften og medarbeiderne muligheter til å lykkes videre etter en omstilling.

 

Trenger du støtte i omstillingsprosesser?

Trenger du å legge til rette for rekruttering og videre utvikling etter en omstilling?

Ta kontakt med oss for en prat om omstilling, karriereveiledning og rekruttering

Omstilling og karrierevalg

_41A5683

Rekruttering

_41A3473