Mer tilstede

Jeg avslutter CoachingStudium som en endret mann. Dette halvåret vil prege meg livet ut. Månedene fra oppstart i august til siste dag i januar har vært en prosess! Jeg er en mye mer tilstedeværende samtalepartner nå, forteller Kjetil Lindberg, seksjonsleder for rådgivende ingeniører Skøyen, Multiconsult. Forloveden bemerker forskjellen!

Mer tilstede

Jeg avslutter CoachingStudium som en endret mann. Dette halvåret vil prege meg livet ut. Månedene fra oppstart i august til siste dag i januar har vært en prosess! Jeg er en mye mer tilstedeværende samtalepartner nå, forteller Kjetil Lindberg, seksjonsleder for rådgivende ingeniører Skøyen, Multiconsult. Forloveden bemerker forskjellen!

LEDELSE

Ledelse handler om å skape resultater; gjennom andre og i samhandling med andre. Relasjonskompetanse er derfor en forutsetning for godt lederskap.

I våre programmer bygges handlingskompetanse som skaper personlig og faglig utvikling, effektivitet og måloppnåelse.

Erfaringslæring og refleksjon skaper læring, innovasjon og utvikling.

KARRIERE

Karriere handler om mennesker i jobb og utdanning – i et arbeidsliv i kontinuerlig endring.

Karriereveiledning tilbys til folk i alle aldre. Du kan få veiledning i utdanningsvalg, jobbsøking eller i reorienteringsprosess i arbeidslivet. Karriereveiledning tilbys også til bedrifter i omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Våre tjenester gir bedriften og medarbeiderne muligheter til å lykkes videre etter en omstilling.

Utvalgte kunder

Velkommen til oss Hanne Kristin Valsø!

Det er mye som skjer hos oss i Management Synergy. På grunn av økt oppdragsmengde innenfor lederutvikling og Profråd karriereverktøy har vi gleden av å ønske Hanne…

Mer tilstede

– Jeg avslutter CoachingStudium som en endret mann. Dette halvåret vil prege meg livet ut. Månedene fra oppstart i august til siste dag i januar…

Intervju med Olav Dijkema, avdelingsleder VY Hønefoss

Hvilke forventninger hadde du til siste modul på Coaching Studium?Jeg forventet at vi var gjennom det meste og skulle trene mer på de verktøyene vi…

Coaching som prosess – vekst og utvikling

I august 2021 startet kull 24 sitt CoachingStudium i Norges eldste by, Tønsberg.CoachingStudium går over 3 moduler og ledes av Christian Grytnes og Linda Jensen.…