Internship

Å få internship hos Management Synergy har vært utrolig inspirerende, fra det å møte
Christian, som brenner for det han driver med, til å få være med «behind the scenes» på
kontoret og på lederutviklingskurs. Christian leder kursene sine med kunnskap og erfaring,
som bringer ledere og bedrifter inn i en ny verden av kommunikasjon og relasjonsbygging,
som igjen er med å skape en ny, åpen, solid og fremtidsrettet bedriftskultur.
Jeg er mor til tre barn, gift med en fantastisk mann, men de siste tre årene har jeg også vært
student ved Universitetet i Sørøst-Norge i bachelor programmet; økonomi og ledelse. Det
siste året valgte jeg retningen innovasjonsledelse og entreprenørskap, og fikk dermed
mulighet til å ha internship i en bedrift det siste halve året. Ledelsen for internshipen
matcher bedrift med intern ut ifra søknad fra både bedrift og intern, og jeg kan ikke si annet
enn at jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være hos Karriereløft og
Management Synergy.
Min motivasjon med å søke meg inn på internship var tosidig; jeg har ønsket å få
arbeidserfaring, som viser seg å gi et fortrinn når man søker jobb etter endt
bachelorutdanning, men enda viktigere for meg var å få bedre forståelse av hva slags type
jobb jeg ønsker å søke på, særlig med tanke på at tidligere tall fra SSB har vist at hver fjerde
arbeidstaker i Norge ønsker å bytte jobb grunnet mistrivsel. Jeg har trivdes godt med de
mange ulike fagene jeg har hatt, fra analyse til entreprenørskap, og har vært usikker på
hvilken vei jeg skulle gå etter endt utdannelse. Dermed håpet jeg på at internship ville kunne
tydeliggjøre og spisse veien videre etter endt utdannelse, i form av trivsel i jobb og
arbeidsoppgaver.
Som intern i Management Synergy har lært utrolig mye rundt det å lede på en god måte,
ikke bare fra kursene, men også fra Christian sin måte å lede på. Gjennom gode samtaler,
arbeidsoppgaver og innsikt i et helt nytt kunnskapsområde, har jeg blitt utfordret på flere
plan. Å bruke ulike refleksjonsmetoder til utvikling og læring, både fra ulike situasjoner, men
også fra egne handlingsmønstre, har det blitt åpnet en ny dør av interesse for den
«coachende» tilnærmingen en leder kan ta. Det Christian skaper er en plattform til det å

oppdage mere om seg selv som leder, som igjen leder til læring og utvikling, noe som jeg
kommer til å ta med meg på veien videre.

Fra hverdagen som intern i Karriereløft og Management Synergy, så kommer jeg til å minnes
alle de gode samtalene, mye latter, glede og smil, og alt jeg fikk være med på, fra
administrative oppgaver, utfordringer, samtaler og kurser! Tusen takk for at dere har tatt så
godt imot meg, hatt tillitt til meg, og inkludert meg fra første stund. Relasjonene som har
blitt bygd i denne tiden, samt alle de gode minnene, kommer til å vare livet ut!
En stor takk til Gründerhuset Hi5 og Friends at Work, og alle jeg har fått hilse på der – det er
virkelig et inspirerende miljø! Jeg ser ikke bort i fra at jeg en dag kommer tilbake til miljøet!
Charlene Johnsen