SYNERGY LEDERGRUPPEUTVIKLING

Synergy Ledergruppeutvikling handler om å benytte og utvikle mangfoldet av ressurser som ligger i en ledergruppe. Gjennom å jobbe med de riktige sakene, kommunisere godt og ha god kvalitet på samhandlingen, kan ledergrupper utgjøre en viktig forskjell for organisasjonens prestasjoner og resultater.

I ledergruppeutviklingen jobbes det med å utvikle en felles bevissthet om hva som er effektive veier til beslutninger, prioriteringer og strategier. Refleksjon og erfaringslæring benyttes som utviklingsverktøy. Metoder for teamutvikling benyttes til å utvikle ledergruppen som team.

Gjennom ledergruppeutvikling bidrar Management Synergy til økt psykologisk trygghet og effektivitet i ledergruppen, med en merverdi langt utover det den enkelte leder kan oppnå alene. Læringsprosessen bidrar til at ledergruppen når sine mål, forbedrer sin samarbeidsevne, og bidrar til motivasjon og utvikling for seg selv og for virksomheten.

Synergy Ledergruppeutvikling gjennomføres med samlinger med valgte temaer i kombinasjon med fasilitering av utviklingsarbeid knyttet til ledermøter. Programmet kan gjennomføres fysisk og digitalt.

Individuell coaching kan tilbys som en del av programmet.

Vi tilpasser programmet etter deres behov!

Ta kontakt for tilbud.

_41A5297

Ta kontakt