SYNERGY TALENTUTVIKLING

Talentutvikling er et virkemiddel for å gjøre virksomheten attraktiv, bygge kultur og utvikle ledere. Utviklingsprosjekter i talentperioden bidrar til læring, endring og ressursutvikling for hele organisasjonen.

I programmet reflekterer talentene over seg selv som rollemodell og leder. Kommunikasjon, ledelse, læring og endring er både teoretiske emner og gjenstand for trenings- og utviklingsprosjekter. Å utvikle seg som et ledertalent innebærer å hjelpe andre til å få ut sitt potensial; individuelt og i team. Våre talentprogrammer har temaer som situasjonsbestemt ledelse og endringsledelse, refleksjon, motivasjon, personlig effektivitet, relasjoner, konflikthåndtering, presentasjonstrening mm.

Programmets utviklingsprosjekter defineres av virksomheten, og kan gjennomføres individuelt og i team. Talentperioden kan også inneholde praksisperiode i en aktuell lederstilling.

Vi har lang erfaring med å lage attraktive talentreiser. I samarbeid med oss kan din virksomhet utvikle gode rollemodeller og fremtidige lederkandidater med en praktisk orientert handlingskompetanse. Talentene utvikler eget potensial, samtidig som de motiverer og utvikler andre til å gjøre det samme – i tråd med virksomhetens verdier, visjoner og mål.

Programmets læringsmetoder er basert på erfaringslæring og refleksjon med en involverende, ferdighetsorientert og samskapende tilnærming.

Talentprogrammet tilpasses deres behov!

Ta kontakt for tilbud.

_41A5443

Ta kontakt