Ledelse

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Relasjonskompetanse er derfor en forutsetning for godt lederskap. Gjennom å styrke de relasjonelle ferdighetene styrkes kommunikasjon og samhandling også digitalt. Slik kan kompetanse og ressurser effektivt mobiliseres og videreutvikles for å nå organisasjonens mål.

Ledelse er noe man gjør. Utviklingsprogrammene inneholde derfor en kombinasjon av faglig påfyll, refleksjon og utviklingsaktiviteter knyttet til egen jobbsituasjon. Vår rolle er å fasilitere prosessen med ulike aktiviteter. Vi gir oppfølging underveis og bidrar til gjennomføring.

Management Synergy benytter læringsmetoder basert på erfaringslæring og refleksjon med en involverende, ferdighetsorientert og samskapende tilnærming i alle våre programmer.

En sentralt perspektiv i alle våre tjenester er:

 

Å lære er å oppdage

Trenger du å skape resultater sammen med andre?

Ønsker du å lære å legge til rette for vekst og utvikling i din organisasjon?

Ta kontakt med oss for en prat om ledelse!

Synergy Talentutvikling

_41A5163

Synergy Lederutvikling

_41A5014

CoachingStudium

_41A4715

Synergy Teamutvikling

_41A3563

Synergy Ledergruppeutvikling

_41A5099