NTNU

Kristin Landrø

Kristin Landrø er ansatt som universitetslektor på IPL, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. I tillegg til sin mastergrad i rådgivningspedagogikk, har hun en omfattende veilederutdannelse med fokus både på individ – og gruppenivå. Hun har mange års erfaring med veiledning og undervisning av enkeltpersoner og grupper, med lederutvikling, coaching og rådgivning.

På IPL underviser hun på emner som rådgivning, karriereveiledning, kommunikasjon og coaching, både på master – og bachelornivå, samt på etter – og videreutdanningsemner.

Screenshot 2021-06-09 at 09.27.12

Camilla Fikse  er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU og koordinator for Relasjonsledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling.

I sitt vitenskapelige arbeid har hun lagt vekt på vekst og utvikling i et relasjonelt perspektiv, relasjonell kapasitetsbygging og samskaping.

Screenshot 2021-06-09 at 09.27.38

Gunhild Marie Roald er førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap ved institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Hun har doktorgrad i coachende lederskap og er i sitt forsknings-, undervisnings- og veiledningsarbeid opptatt av hva som kan skape og forhindre «hjelpsom hjelp» i forskjellige sammenhenger.

VIGRES AS

image001

Thor Anders Hansen

Vi har innledet et strategisk samarbeid med Vigres Byrå as som har sitt hovedfokus på lønnsomhet for sine kunder. De leverer økonomisk rådgivning, styrearbeid i tillegg til regnskapstjenester. Sammen med Vigres Byrå leverer vi prosjekter rettet mot ledelse og lønnsomhet.

Les mer om Vigres AS her!

KARRIERELØFT

fullsizeoutput_7f7

Linda Jensen jobber som veileder i karriere og ledelse. For tiden holder hun til på Gründerhuset Hi5, hvor hun videreutvikler et konsept for karriereveiledning koblet med metoder fra Designtenkning

Hun har tidligere jobbet som Personalsjef i Nettbuss konsern (3 år) og Spesialrådgiver HR Utvikling ved SiV HF (8 år), hvor hun bl.a. fikk  erfaring fra styreverv, utviklingsprosjekter, implementeringer, gjennomføring av internt lederutviklingsprogram for 180 ledere og veiledning av ledere.

Coaching utdannelsen har hun fra  Management Synergy AS og BI. Studie i Karriereveiledning tok hun ved NTNU.

 

Linda Jensen
Karriereløfter

Tlf.: +47 99 40 58 06

Email: linda@karriereloft.no

LinkedIn          

www.karriereloft.no