SYNERGY TEAM

Teamutvikling

Det å skape positive synergier gjennom teamarbeid krever at alle har forståelse og eierskap i et felles mål og at de holder hverandre gjensidig ansvarlig for dette. Et velfungerende team kjennetegnes blant annet ved mennesker som samarbeider, diskuterer og utnytter hver enkeltes kompetanse slik at de skaper mer sammen enn hva de ville prestert individuelt. Et velfungerende team har gode mål- og rolleforståelse, åpenhet og tillit til hverandre, respekt for den enkeltes bidrag, er gode til å gi tilbakemeldinger til hverandre, og løser utfordringer sammen.

Management Synergy tar utgangspunkt i 5R modell når vi lager tilpassede opplegg for våre kunder.

Utvikling av ledergruppa

Vi tilbyr ledergruppeprogram som består av kombinasjonen mellom samlinger og individuell oppfølging.

Programmet tilpasses ledergruppas behov, men disse temaene inngår ofte:

 1. Tydeliggjøring av ledergruppas rolle, formål og hvilke saker den skal jobbe med
 2. Effektivisering av ledermøter
 3. Kommunikasjon, samhandling og gruppepsykologisk trygghet i ledergruppa
 4. Hvordan fungerer dere som team?
 5. Refleksjon og erfaringslæring som metode

Vi bruker metodikk og teori fra Effektive ledergrupper, Bang & Middelfart.

 

Vi tilpasser programmet etter deres behov!

Ta kontakt for tilbud.

 

_41A3708

Ta kontakt

Vi bruker forskningsbaserte modeller og verktøy.

 

Sertifiseringer og verktøy:

 • Profråd Karriereverktøy
 • Effekt – Cut-e
 • JTI/Myers-Briggs
 • Teamkompasset
 • LIFO
 • Core Quadrant
 • Coaching