COACHINGSTUDIUM

CoachingStudium er et åpent lederutviklingsprogram med ledere fra ulike virksomheter. Programmet består av tre samlinger på totalt 10 dager. Mellom samlingene gjennomføres et personlig utviklingsprosjekt i egen avdeling. Coachingstudium er en unik reise hvor du blir bedre kjent med deg selv, og lærer hvordan du får frem det beste i dine medarbeidere. Verktøyene og ferdighetene som du tilegner deg gjennom programmet hjelper deg til å oppnå resultater gjennom andre, og i tett samhandling med andre. Gjennom studiet lærer du samskapende metoder, refleksjon og andre aktiviteter som fremmer læring, trivsel,
arbeidsglede og måloppnåelse.

Målet med studiet:

Å utvikle innsikt og praktiske ferdigheter i coachende lederskap - som en integrert del av ledelse. Å utvikle coachingferdigheter som et verktøy for økt handlekraft i utvikling av individ, gruppe og organisasjon.

Læringsmålene:

  • Økt relasjonskompetanse.
  • Økt kompetanse i erfaringslæring og refleksjon som metode.
  • Økt kommunikasjonskompetanse.
  • Mengdetrening i prestasjonsfremmende kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.

Coachingstudium er utviklet sammen med professor Ragnvald Kvalsund ved NTNU, og bygger på hans bok «Coaching, metode – prosess – realsjon». Studiet kan søkes innpasset som frie studiepoeng (7,5 stp) i en barchelor- eller mastergrad som har frie studiepoeng som en del av graden. Studiet ble første gang
gjennomført i 2004.

Neste mulighet til å delta på Coachingstudium er høsten 2021. Første samling for kull 24 er i august på Quality Hotel Tønsberg.

Les mer:

CoachingStudium 2021

Fagplan CoachingStudium

Hør hva tidligere deltakere sier om studiet, og se glimt fra samlingene:

_41A5339

Ta kontakt