OMSTILLING OG KARRIEREVEILEDNING

Management Synergy sine veiledere bistår i omstillingsprosesser med profesjonell og skreddersydd karriere- og jobbveiledning for de som blir berørt. Våre veiledere har lang erfaring og spisskompetanse med karriereveiledning.

Vi jobber metodisk og benytter en helhetlig tilnærming. Vi belyser temaer fra ulike vinkler og skaper økt bevissthet om alternativer. Vi sparrer og diskuterer muligheter innenfor utdanning og jobbsøk. I tillegg er vi pådrivere for en god prosess og sikrer fremdriften innenfor ønsket tidsramme.

Våre verktøy og metoder styrker medarbeiderens evne til å videreutvikle seg og sikre fremtidig karriere. Vårt hovedverktøy er Profråd Karriereverktøy.

Hos Management Synergy vil karriere- og jobbveiledningen inneholde:

 • Oppstartstarts -og kartleggingssamtale
 • Kartlegging av erfaring og overførbar kompetanse
 • Profråd Karriere
 • Motivasjon og selvledelse
 • Kanaler til ny jobb
 • CV-Søknad
 • Nettverkskartlegging
 • Intervjutrening og egenpresentasjon

 

Vi tilbyr tilpassede samlinger for de medarbeiderne som blir igjen i organisasjonen, og som trenger å rette fokus på ny organisering og nye mål for virksomheten.

 

Vi tilpasser programmet etter deres behov!

Ta kontakt for tilbud.

_41A4457-Edit

Ta kontakt

Vi bruker forskningsbaserte modeller og verktøy.

 

Sertifiseringer og verktøy:

 • Profråd Karriereverktøy
 • Effekt – Cut-e
 • JTI/Myers-Briggs
 • Teamkompasset
 • LIFO
 • Core Quadrant
 • Coaching