OMSTILLING OG KARRIEREVEILEDNING

Management Synergy sine veiledere bistår i omstillingsprosesser med profesjonell og skreddersydd karriere- og jobbveiledning for alle som blir berørt. Våre veiledere har lang erfaring og spisskompetanse
med karriereveiledning og rådgivning knyttet til omstilling.

Veiledningen kjennetegnes av en metodisk og helhetlig tilnærming. Temaer belyses fra ulike vinkler og skaper økt bevissthet om alternativer. Vi sparrer og diskuterer rundt muligheter innenfor utdanning og jobbsøk. I tillegg er vi pådrivere for en god prosess og sikrer fremdriften innenfor ønsket tidsramme.

Våre verktøy og metoder styrker medarbeiderens evne til å videreutvikle seg og sikre fremtidig karriere. Vårt hovedverktøy er Profråd Karriereverktøy.

Vår karriere- og jobbveiledning inneholder en læringsorientert veiledningsprosess som starter med en bred kompetanse- og ressurskartlegging med blant annet karriereverktøyet Profråd Karriere. Ulike kanaler til ny jobb har videre et hovedfokus sammen med utarbeidelse av CV og søknad, nettverkskartlegging, egenpresentasjon og intervjutrening med refleksjonslogg. Arbeidsprosessen inneholder også temaer som motivasjon, selvledelse og kommunikasjon. Karriere- og jobbveiledning kan tilbys i en kombinasjon av individuell veiledning og gruppesamlinger, fysisk og digitalt.

Management Synergy tilbyr også tilpassede samlinger for de medarbeiderne som blir igjen i organisasjonen. Programmet kan utarbeides i samarbeid med kunden og setter fokus på virksomhetens fremtidige kompetansebehov, organisering, visjon, verdier og mål.

Vi tilpasser programmet etter deres behov!

Ta kontakt for tilbud.

_41A4457-Edit

Ta kontakt

Vi bruker forskningsbaserte modeller og verktøy.

Sertifiseringer og verktøy:

  • Profråd Karriereverktøy
  • Effekt – Cut-e
  • JTI/Myers-Briggs
  • Teamkompasset
  • LIFO
  • Core Quadrant
  • Coaching