PROFRÅD KARRIEREVERKTØY

Profråd Karriere er et digitalt utviklings- og refleksjonsverktøy til bruk i karriereveiledning og kompetanse- og ressursutforsking.

Med Profråd Karriere kan veisøkere få hjelp til å utforske av interessemønstre, Evner og anlegg, Verdier, Beslutningsutvikling og beslutningsstil, Kommunikasjon og samhandling samt utforsking av Arbeidserfaringer med fokus på kompetanse og mestring.

Interesseutforskingen er hovedverktøyet i Profråd Karriere.

Profråd Interesse tilbys også som et frittstående verktøy. Interesseutforskingen er 3-delt og tar for seg:

  • Interesse for yrker
  • Interesser ut fra aktiviteter
  • Interesser ut fra selvvurdert kompetanse

Profrådverktøyene benyttes i dag i veiledning av elever, studenter, medarbeidere og andre personer som trenger veiledning knyttet til endring og omstilling, og som står overfor ulike karriererelaterte valg.

Management Synergy benytter Profråd Karriere i alle våre karriere- og omstillingstjenester.

Les mer om Profråd Karriereverktøy

_41A5690

Ta kontakt