SYNERGY LEDERUTVIKLING

Management Synergy har over 20 års erfaring med utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer på alle nivåer. Programmet skreddersys i samarbeid med kunden.

Et lederutviklingsprogram fra Management Synergy inneholder emnet «Min lederplattform» der ledere jobber med selvinnsikt og refleksjon, verdier og lederstil. I emnet «Å nå resultater gjennom andre» jobber
deltakerne med ulike verktøy og metoder for læring, endring og utvikling av medarbeideres kompetanse; individuelt og i team.

Gjennom programmet opparbeider ledere handlingskompetanse for ledelse i organisasjoner med flatere strukturer, mer selvstyrte medarbeidere og team, større kundeinvolvering og økte krav til innovasjon og bærekraft. Læringsperspektivet er gjennomgående i programmet med refleksjon og samskaping av kompetanse og resultater i henhold til virksomhetens strukturer, verdier, visjoner og mål.

Synergy Lederutvikling benytter læringsmetoder basert på erfaringslæring med en involverende, ferdighetsorientert og samskapende tilnærming. Gjennomføringen er tredelt med digitale og fysiske samlinger, oppfølging av våre konsulenter samt gjennomføring av utviklingsprosjekter i egen organisasjon.

Sammen skaper vi synergier i din virksomhet.

Ta kontakt for tilbud.

_41A5059

Ta kontakt