SYNERGY LEDELSE

Managemnet Synergy har mer enn 20 års erfaring med utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram på alle nivåer. Grunnstrukturen i Synergy Ledelse bygger på utvikling av individ, team og organisasjon.

Programmet starter med temaer knyttet til selvinnsikt og meg i lederrollen. Her jobbes det med å bli bevisst hvem du er og hva du står for som leder. Vi utforsker dine ressurser og behov i møte med ulike lederutfordringer. Dine kjernekvaliteter utforskes også.

Relasjonsledelse og relasjonskompetanse vies mye oppmerksomhet. Det jobbes med metoder for læring og utvikling, kommunikasjonsferdigheter og hvordan utvikle en coachende lederstil.

Videre jobber vi med ledelse og utvikling av team og grupper. Vi retter oppmerksomheten mot å øke forståelse for og ferdigheter i utvikling av effektive team. Du lærer om teamets utviklingsfaser, målstyring, læring, konflikthåndtering og motivasjon.

Du øver deg i å observere sammenhengen mellom saksinnhold og gruppeprosess, og hvordan denne dynamikken påvirker involvering og effektivitet i teamarbeid.

 

Vi tilpasser programmet etter deres behov!

Ta kontakt for tilbud.

_41A5059

Ta kontakt