Hva inspirerer deg?

Personer

IMG_1440-e1599817026152

Ragnvald Kvalsund har vært vår faglige motor i over 20 år. Hans store kunnskap innen veiledning, coaching, relasjonskompetanse og ledelse har vært av stor betydning for vårt utviklingsarbeid. Hans evne til å utfordre og være kritisk, men også støttende, har bidratt til utviklingen av våre programmer.

Vi vil takke for samarbeid om heftet "Oppmerksomhet og Påvirkningsferdigheter" og utgivelse av boken "Coaching, metode-prosess-relasjon". Kan kjøpes her

Å-lære-er-å-oppdage

Nils Magnar Grendstad har inspirert mange med sitt arbeid rundt konfluent pedagogikk. Konfluent betyr å bringe sammen til en helhet. Konfluent pedagogikk står for en arbeidsmetode hvor vi tar sikte på at alle prosesser i undervisning, læring, veiledning og coaching skal flyte sammen mot samme mål. I første rekke gjelder dette de intellektuelle, de emosjonelle og de psykomotoriske aspekter. Konfluent pedagogikk legger sterk vekt på erfaringslæring. Kan kjøpes her

 

Susann-hvit-bakgrunn-1639x2048

Susann Gjerde har skrevet boken "Coaching - hva, hvorfor, hvordan" som er på pensumlisten i CoachingStudium, og brukes i mange studier. Kan kjøpes her

Ofman-9794-HR-scaled-e1599832312583

Daniel Ofman er mannen bak Kjernekvadranten. Det er fascinerende hvor enkel logikken i kvadranten er, samtidig som den gir dype innsikter. Boken er oversatt til norsk og kan kjøpes her

Videoer

The power of «not yet»!

Developing a Growth Mindset with Carol Dweck

Refleksjon og erfaringslæring

Kolbs læringssirkel

– i sin enkelhet.

Kjernekvadranten

Genial i sin enkelhet. Et praktisk verktøy for utvikling av individ, team og organisasjon.

Om burding, prøving og skalling.

The infinite game 

«Why I wrote «The Infinite Game»

Simon Sinek

Start with WHY