HISTORIEN

Det begynte i 1997. Jeg fikk en rolle i å omstille og nedbemanne Statens Kantiner før salg. Den siste som gikk var meg. Personal- og HR direktøren og jeg fikk en ide, forretningsplan ble utarbeidet og 01.01.2000 så Management Synergy AS dagens lys. Produktene var i hovedsak lederutviklingsprogrammet «Synergy Programmet» og «Synergy Teambygging», som begge baserte seg på erfaringer fra Statens kantiner.

Rett før vi skulle «gå på lufta» fikk min partner et jobbtilbud han ikke kunne si nei til. De neste to årene var han passiv eier og bidro i faglig utvikling av programmene. Jeg drev butikken. Det gikk bra. Kundetilgangen var god. Det ble mye for en person. Han sa opp jobben og gikk 01.01.2002 fullt og helt inn i Management Synergy AS. De neste fire årene var vi to.

Videreutviklingen fortsatte. Vi samarbeidet tettere med professor Ragnvald Kvalsund ved Pedagogisk Institutt, NTNU. CoachingStudium og læreboka «Coaching – metode, relasjoner og prosess» ble i 2004 en realitet. Boka ble utgitt i vårt forlag «Synergy Publishing» og lansert på Europa-konferansen til European Coaching Fuderation i Tønsberg. CoachingStudium ble bygd opp med fagplan, pensumliste, undervisningsomfang og hjemme eksamen ut fra Høyskole- og Universitetsstruktur. Dette gir mulighet for å få godkjent 7,5 studiepoeng på etter- og videreutdanninger der dette studiet kan inngå i fagkretsen. I 2004 hadde CoachingStudiums kull 1 oppstart i Tønsberg og Synergy Talentprogram ble lansert.

I 2006 gjentok historien seg, min partner fikk jobbtilbud og sluttet. Oppdragsmengden var fortsatt stor. I 2007 startet samarbeidet med to nye konsulenter, dette ble formalisert i partnerskap i 2009. Videreutviklingen fortsatte. Forretningsområdet ble tydeliggjort til Ledelse og Karriere, noe som er videreført frem til i dag.

I 2010 kjøpte Management Synergy det forsknings- og nettbaserte karriereverktøyet Profråd av PhD Oskar Solberg som jobbet ved NTNU. Samarbeidsavtalen med Pedagogisk Institutt ble reforhandlet. I tillegg til at NTNU er ansvarlig for faglig utvikling av og sertifisering i Profråd, har masterstudenter forsket på og skrevet masteroppgaver om effekten av programmene vi gjennomfører. Vi har regelmessig fag-og utviklingsdager med NTNU, hvor vi videreutvikler våre produkter innen karriere og ledelse. Samarbeidet med NTNU har hatt og har uvurderlig betydning.

I 2017 gjentok historien seg. Min partner fikk jobb hos en kunde og jeg stod nok en gang alene, med alt for mye å gjøre. Etter et halvt år med sonderinger er jeg glad for at Linda Jensen nå er med på laget.

Siden 2000 har vi jobbet med store og kjente bedrifter over lengre tid. Fra 2004 til 2020 er det gjennomført 23 kull på CoachingStudium. Neste kull har oppstart i august 2021. Våre hovedprodukter vil fortsette å være innen lederutvikling, teamutvikling, karriere og rekruttering.

Tønsberg, april 2020

Christian Grytnes

Ankermann og Daglig leder