Å lære er å oppdage

Mulighetene finnes i egne talenter og ressurser

Ekte – Engasjert – Ansvarlig

FAGLIG FORANKRING

METODE

  • Erfaringslæring og Kolbs læringssirkel
  • Konfluent pedagogikk og teorien om "å lære er å oppdage"
  • Fenomenologi
  • Relasjonskompetanse
  • En læringsprosess hvor du trener – observerer – gir tilbakemelding og reflekterer.
  • En læringsprosess hvor du selv erfarer gjennom egne oppdagelser.
  • En helhetlig tilnærming hvor dine tanker, følelser og kropp er en del av læringsprosessen.
  • En helhetlig tilnærming hvor din kontekst er en del av læringsprosessen.