Mer tilstede

– Jeg avslutter CoachingStudium som en endret mann. Dette halvåret vil prege meg livet ut. Månedene fra oppstart i august til siste dag i januar har vært en prosess! Jeg er en mye mer tilstedeværende samtalepartner nå, forteller Kjetil Lindberg, seksjonsleder for rådgivende ingeniører Skøyen, Multiconsult. Forloveden bemerker forskjellen!

Så hva er forskjellen, spør jeg Kjetil?

Jeg møter ham på Teams en uke etter program-slutt.

-Tidligere var jeg ikke så bevisst. Var mer forutinntatt og til tider ferdig tenkt når jeg gikk inn i samtaler. Hadde målet klart og ledet samtalen dit jeg ville. Mens andre snakket, var jeg ofte i eget hode for å planlegge det neste jeg skulle si. Samtalene fikk jeg dit jeg ville, men om mine ansatte alltid følte seg sett, fikk eierskap til beslutningen og motivasjon til å gjennomføre, er jeg ikke så sikker på, undres Kjetil.

-Nå går jeg åpent inn i samtalene. Lytter mer aktivt og stiller åpne spørsmål for å få den andre til å reflektere og få frem sine synspunkter. Holder mine oppfatninger mer tilbake og lar den ansatte være eksperten. Samtalene blir annerledes nå. Mer ekte og nære. Utfallet blir av og til noe annet enn jeg trodde, men kvaliteten på beslutningene er uten tvil bedre! Forhåpentligvis føler også de ansatte et større eierskap til det vi beslutter. Fokuset i samtalen er endret fra utfall til prosess. Samtaler hvor jeg før oppfattet utfallet som et nederlag, har nå vist seg å likevel kunne være en suksess gjennom den gode prosessen. Etter å ha gjennomført ni medarbeidersamtaler den siste uken, opplever jeg meg selv som en mye bedre samtalepartner enn før.

Det må ha noe med formen på programmet å gjøre, fortsetter Kjetil.

-For meg ble CochingStudium en reise! Jeg er forundret over hvor fort gruppa ble godt kjent. Hvor fort vi ble åpne og fortrolige. Nå kan jeg snakke med hvem som helst av deltakerne om hva som helst! Vi ble så raskt trygge, bød på oss selv, gikk ut av komfortsonen og trente. Det var også stor variasjon i læringsmetoder, bl.a. ved deling av erfaringer i basisgrupper og trening i triader, noe som hadde stor nytteverdi for meg.

-På første samling trente vi på samtaleferdigheter. Det var bra og gav mestringsfølelse, men det var samling 2 som ble «game-changer» for min del. Abstrakte temaer som prosess, følelser og forestilling var mer uhåndgripelige og frustrerende å ikke forstå, men gav noen skikkelige innsikter når jeg endelig forstod. Læringen satte seg på samling 3, da delene ble sydd sammen til en helhet. Etter kurset er jeg mye mer bevisst. Nå kniper jeg meg selv de gangene jeg gjør det på gamle-måten. Jeg er blitt mye mer oppmerksom på selve samtalen!

Hva er det viktigste du tar med deg?

-I Multiconsult er de ansattes kompetanse vårt produkt. Det er min rolle å bidra til at de ansatte er motiverte og får ut sitt beste i møtet med kunden. Derfor er det avgjørende at jeg som leder mestrer ekte og meningsfulle samtaler, hvor vi kommer til kjernen.

Kjetils råd:

Vær mer tilstede i samtalene!

Gode samtaler + Tillit = Lønnsomhet