Intervju med Olav Dijkema, avdelingsleder VY Hønefoss

Hvilke forventninger hadde du til siste modul på Coaching Studium?
Jeg forventet at vi var gjennom det meste og skulle trene mer på de verktøyene vi hadde blitt kjent med, og at vi skulle utdype oppdraget vi fikk med å bestemme egne utviklingsmål. I tillegg skulle disse dagene handle om «coaching som relasjon» og «relasjoner og makt». Jeg forventet at det skulle
bli lærerike og spennende dager akkurat som de to første modulene med mange øvelser. Det var hyggelig å samles igjen med denne gruppen, og med Christian og Linda som kursledere.

Hva hadde du fått gjort med verktøyene vi lærte om i modul 1 og 2?
Jeg fikk brukt verktøyene en god del på arbeidsplassen min, for vi har flere prosjekter på gang. Medarbeider-samtaler er en god treningsarena for verktøyene vi lærte om. Da jeg begynte å bruke dette i praksis merket jeg positive resultater i relasjoner med andre. Dette har helt klart en positiv effekt på
arbeidsmiljøet.

På hvilke måter klarer Christian og Linda å knytte de tre modulene sammen?
Etter hver modul samles vi og repeterer alt vi har vært gjennom. Vi reflekterer mye hver dag både i
basisgrupper og felles. Alt skjer på en trygg og behagelig måte hvor alle har mulighet å bidra med det
de kan og vil. Det skapte mye læring da vi lærte fra hverandres erfaringer og så på saker fra mange
innfallsvinkler.

Hva er det viktigste du tok med deg etter modul 3?
Det er flere ting. De forskjellige faser i utvikling av en coachingrelasjon er veldig interessant å få
innsikt i, og hva som er en sunn balanse i en relasjon mellom mennesker. Vi trener på å legge til rette
for at coachee skal erfare sin egen selvstendighet og uavhengighet. Alle verktøyene vi hadde blitt
kjent med i de to første moduler fikk vi også bruk for i disse samtaler. Vi kom også inn på positiv og
usunn bruk av makt i relasjoner. Men kanskje det viktigste, eller morsomste av alt, var alle
presentasjoner fra deltakerne de to siste dagen. Her ble vi kjent med hverandres målsetninger og
hvordan vi har opplevd hele kurset. Dette var veldig inspirerende, og det var helt supert å kunne gi og
få tilbakemeldinger til hverandre. Det hele ble en positiv opplevelse for ALLE.

Hvordan synes du de praktiske øvelsene med triade og walk and talk fungerer?
Det å øve i triader der vi bytter roller mellom coach, coachee og observator fungerte veldig fint. Jeg
ble fort kjent med samtalepartnerne, og det hele føltes trygt. Også walk og talk etter lunsjpausene
hvor to og to gikk sammen for å snakke om et tema, bidro til dette. Vi ble godt kjent på kurset og disse samtalene fungerte fint. I tillegg kunne coache som regel velge samtaletema slik at det ble
basert på virkelighet. Det var derfor ikke et rollespill. Vi trente på ekte samtaler.

Hvorfor mener du andre bør melde seg på dette kurset?
Alle som har et ønske om å utvikle seg som leder, bør melde seg på dette kurset. Dette er utrolig
lærerikt og ikke ett minutt er kjedelig. Vi veksler mellom teori og praksis. Det vi lærte, trente vi på
med en gang i praksis, og i tillegg tok vi god tid til å reflektere over hva vi lærte om og trente på. Her
får du maks utbytte.

Hvor viktig er den sosiale settingen på et slikt kurs?
Jeg synes den sosiale settingen er viktig og bidrar positiv til motivasjonen. Det ble lagt opp til at alle
skulle føle seg raskt komfortable med hverandre med mange praksis oppgaver i mindre grupper.
Også det å reflektere sammen var en god sosial opplevelse. Det fleste overnattet på hotellet og
brukte litt fritid sammen på kveldene med blant annet felles middag og en liten tur på byen. Etter tre
moduler ble det litt vemodig å avslutte kurset på grunn av det sosiale aspektet som vi vil savne.

Hvordan vil du vurdere Quality Hotell Oseberg som kurssted?
Hotellet egnet seg perfekt til kursopplegget. Gode lokaler med bra utstyr, god pausemat, frokost,
lunsj og middag. Gode rom. I sommer kunne vi til og med benytte bassenget på taket. Jeg savnet litt
den softismaskin i pauseområde på siste samlingen. En annen kursdeltaker ble oppmerksom på
dette og overrasket meg med en kjøpt softis i pausen. Det sier vel litt om den sosiale settingen også.