Positiv kommunikasjon kobles til høyere prestasjoner

Visste du at når organisasjonsledere fokuserer på styrker, øker engasjementet hos medarbeiderne med 64% (Rath & Conchie, 2008)?

Vellykket påfyllsamling

Vi har nettopp hatt en vellykket samling med tidligere deltakere fra CoachingStudium. Samlingen foregikk på Røros med historiske Bergstadens Hotell som et fint bakteppe. Samlingen ga deltakerne verdifulle innsikter om hvordan positiv kommunikasjon kan bidra til å øke prestasjoner. I tillegg jobbet vi mye med verdien av riktig bruk av oppmerksomhetsferdigheter og påvirkning.

På samlingen har deltakerne lært hvor avgjørende det er å være bevisste på egne tanker og handlinger, og hvordan dette påvirker resultater. Ved å påvirke egne tanker og følelser, økes evnen til å møte utfordringer og nå målsetninger.

En annen viktig lærdom deltakerne tok med seg er at positiv kommunikasjon er en sentral faktor i å øke prestasjoner. Ved å fokusere på å gi både positive og konstruktive tilbakemeldinger, skapes en støttende og motiverende kultur som fører til større suksess både for enkeltpersoner og team.

Vi gleder oss allerede til neste påfyllsamling!