Talentprogram

 

Hvorfor satse på talenter?

  • Beholde de beste medarbeiderne
  • Øke andel internrekruttering til lederstillinger
  • Bygge gode kulturbærere

Utvelgelse:

Det skal være attraktivt å bli tatt ut som talent. Vi anbefaler derfor intern utlysning og intervjuer med kandidatene. Vi har erfaring med gruppeintervjuer for å skape konkurranse og engasjement. Hver talentgruppe bør være på 12 – 15 deltagere.

Innholdet i programmet:

Vi legger stor vekt på personlig utvikling i lederrollen. Sentrale temaer er derfor selvinnsikt, coaching, personlig effektivitet, kommunikasjon, konflikthåndtering, motivasjon, situasjonsbestemt ledelse, endringsledelse, presentasjonsteknikk med mer. Virksomheten definerer utviklings-prosjekter som deltagerne jobber sammen med i team over ett år. Resultatene presenteres for ledelsen.

Talentreisen er en prosess hvor målet er å bidra til kandidatenes personlige utvikling:

  • 4-6 samlinger over ett år
  • Oppgaver mellom samlingene
  • Prosjektarbeid i grupper
  • Personlig utviklingsprosjekt
  • Praksisperiode i lederstillinger

Avslutning:

Programmet avsluttes med at deltagerne presenterer sin reise som talent for toppledelsen. Hvordan har de utviklet seg og hva har de oppnådd?

På siste dag er det festmiddag med utdeling av diplomer, taler og god stemning.

Referanser:

Vi har siden 2011 hatt ansvar for talentutvikling i XXL Sport & Villmark. Siden oppstart har vi gjennomført seksten grupper i Norge, Sverige, Finland og Østerrike. 52 % av deltakerne har blitt rekruttert til stillinger som varehussjefer, salgssjefer med mer.

 

 

 

 Vi har gjennomført talentprogrammet vårt for to grupper i Skoringen.

 

 

 

Vi har gjennomført talentprogrammet vårt for to grupper i Elkem.

 

 

Vi har gjennomført talentprogrammet vårt for en gruppe i Power.

Send melding