Trene kommunikasjon

Vinghøg as er en teknologibedrift som er en del av Rheinmetall Electro Optic. Selskapet opererer innenfor forsvarsindustrien og eksporterer til mer enn femti land over hele verden.

I Norge har Vinghøg lokasjoner på Nøtterøy og i Oslo. Vinghøgs ledergruppe var samlet på Nøtterøy i august for å trene kommunikasjon og medarbeiderutvikling.
De skal innføre nye personalsystemer og ønsket å fokusere på hvordan gjennomføre utviklingssamtaler.

Tema på samlingen var bl.a. målprosess, lytteferdigheter og vanskelige samtaler.