Karriereveiledning – mer enn en test

Norge er i omstilling (NOU 2016;7). Vi aner konturene av morgendagens arbeidsliv. Teknologiutviklingen fører til at nye jobber oppstår. Gamle blir borte. Innen 20 år vil mange hundre tusen arbeidstakere måtte tilegne seg ny kompetanse, skifte jobb, endre arbeidsoppgaver og arbeidsform. Unge tar i dag utdanningsvalg i en mer kompleks kontekst enn tidligere generasjoner. Karriereveiledning handler ikke lengre kun om hjelp til å velge en jobb. Det handler om å bygge karrierekompetanse og karrierelæring for et helt liv. Mot en fremtid i konstant endring.

Vi i Management Synergy ønsker å bidra til at unge og voksne møter denne fremtiden på en trygg, kompetent og tydelig måte.

Hvordan vil vi bidra til det?


Profråd karriereverktøy


God faglig forankring

Management Synergy drifter Profråd, et forsknings- og nettbasert kartleggingsverktøy, utviklet av Ph D Oskar Solberg, som var førsteamanuensis og forsker ved NTNU. Kristin Landrø ved IPL, NTNU er faglig ansvarlig. Verktøyet er under kontinuerlig utvikling. I 2018 så en ny og forbedret nettbasert plattform dagens lys. Det er jevnlig tilstrømning av nye brukere. Flere sertifiseringskurs gjennomføres årlig med vår samarbeidspartner NTNU, se evaluering siste kurs.

Høy kvalitet i veiledningen

Profråd karriereverktøy er et godt utgangspunkt for en digitalt støttet veiledningsprosess. Kvalitet i veiledningen har stort fokus. Nasjonal arbeidsgruppe jobber bl.a. for å tydeliggjøre karriereveilederrollen. Sertifiseringen ved NTNU har fokus på å utdanne karriereveiledere med en helhetlig tilnærming, hvor relasjonssentrert karriereveiledning, omgivelser, historien om eget liv, historien om egen fremtid, karrierekompetanse og karrierelæring er i fokus.

Hva er karrierekompetanse og karrierelæring?

«Karriere er den veien et individ tar, gjennom sitt liv, sin læring og sitt arbeid» (Hooley, 2013).

«Karrierekompetencer er kompence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde» (Rie Thomsen, professor MSO).

>>   I karriereveiledningen er det et mål å utvikle veisøkers karrierekompetanser:
 • Beslutningskompetanse: Evne å ta gode valg. Dette innebærer kunnskap om forskjellige måter valg kan tas på, bevissthet om måten en selv velger, i tillegg til en bevissthet om hvilke valg som kan være hensiktsmessige i situasjonen.
 • Overgangsferdigheter: Ferdigheter i å håndtere utfordringer knyttet til overganger, for eksempel fra utdannelse til arbeidsliv, fra en jobb til en annen eller fra arbeidsliv tilbake til utdannelse.
 • Mulighetsbevissthet: Kjennskap til hvilke muligheter som finnes, kunnskap om hva disse mulighetene kan innebære og om hvordan man kan gripe mulighetene.
 • Selvinnsikt: Å kunne identifisere sine interesser og behov og kjenne sin kompetanse. Ha god forståelse av hvem en er som person, hvilke styrker og svakheter en har, samt bevissthet om hvilke krav og forventninger en har til sitt arbeidsliv.

Profråd karriereverktøy legger til rette for å jobbe med disse temaene.

>>   I karriereveiledningen er det et mål å utvikle veisøkers evner til karrierelæring:
 • å oppdage
 • å ordne
 • å fokusere
 • å forstå

Link artikkel om karrierekompetanse

Link intervju fagprofil Erik Hagaseth Haug

Veien videre…

Vi i Management Synergy vil fortsatt jobbe for:

 • videreutvikling av Profråd karriereverktøy.
 • høy kvalitet i opplæring av karriereveiledere.
 • inspirerende og aktuelle fagdager for våre sertifiserte veiledere.
 • karriereveiledning som bidrar til et sikrere valg.
 • karriereveiledning som øker veisøkers karrierekompetanse og karrierelæring.

Nye prosjekter:

 • Vi jobber med konkrete prosjekter for bedrifter i omstilling.
 • Vi jobber med et nytt program «Karriereveiledning for voksne kvinner» med oppstart september 2019. Over en tre måneders periode vil en liten gruppe kvinner møtes 3 kvelder for faglig påfyll, trening, refleksjon og erfaringsdeling.
 • Følg med på vår hjemmeside. Det kommer flere nyheter før sommeren.

Vårt mål er trygge, kompetente og tydelige veisøkere!


Å lære er å oppdage

Mulighetene finnes i egne talenter og ressurser

Ekte – Engasjert – Ansvarlig


[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]