#GiTid #GiOppmerksomhet

«Relasjoner er nøkkelen til mye. Alle burde ha noen som de snakker ordentlig med. Jeg pleier å si at ærlighet uten kjærlighet er brutalitet. Det som blir sagt i kjærlighet kan være ganske direkte, og likevel bli oppfattet som en hjelp.». LEIF OLAV ALNES, TRENER

Leif Olav Alnes har klokketro på relasjonens kraft i sitt arbeid med å skape resultater. Han bruker tid og han gir oppmerksomhet.

På verdensdagen for psykisk helse var temaet #GiTid. Inspirert av Leif Olav Alnes vil jeg også legge til #GiOppmerksomhet.

Tid er verdifullt. Noen sier at tid er penger. Tid er også å gi oppmerksomhet og å vise interesse.

Vet du hvordan du gir noen din fulle oppmerksomhet? Ja, tenker du sikkert. Eller kanskje du ikke er helt sikker på det?

Jeg husker godt et møte i en nesten folketom restaurant. Kaffen hadde smakt godt, og jeg tillot meg å surve litt til en venninne over manglende kontroll på egen tid, og opplevelsen av at det var mange behov å dekke. Hun lyttet oppmerksomt og viste genuin interesse for min opplevelse. Underveis stilte hun flere spørsmål for å få tak i hvordan jeg egentlig hadde det. Hennes spørsmål, blikk og kommentarer avslørte både interesse og omsorg for meg og mitt. Etter en stund ser hun litt undrende på meg og spør: Men hva drømmer du om da? Hvordan ønsker du at det skal være?

Jeg gjorde en personlig oppdagelse der og da. Gjennom å bli utfordret til å dele mine ønsker og drømmer med henne, ble de tydelige også for meg selv. Det opplevdes også forpliktende. Drømmer og ønsker ble til uttalte mål. Og deretter kom også motivasjon til handling!

Plutselig sto det klart for meg hva jeg måtte gjøre for å endre på situasjonen. Historien er sann, og den utspant seg i en spontan venninnesamtale på en helt vanlig torsdag!

Min venninne er forresten litt utenom det vanlige. Hun stiller spørsmål. Deretter lar hun det være stille. Lar meg tenke før jeg svarer; uten å fylle tiden med ord. Hun gir meg tid, og har en bevissthet og et ønske om å gi samtalen kvalitet og innhold – for meg! Hun er en racer på relasjonsferdigheter! Og det merkes!

For de fleste av oss er det så menneskelig å bli fylt av egne tanker og assosiasjoner mens samtalepartneren snakker. Plutselig venter vi bare på å slippe til med egne erfaringer om samme tema. Vi vet knapt hva den andre har sagt. Tenk etter når du har snakket med noen. Var du oppmerksomt tilstede eller avbrøt du med ditt?

Å bli lyttet aktivt og oppmerksomt til er virkningsfullt. Jeg oppfordrer oss alle til å bruke møtepunkter i hverdagen til å gi hverandre både tid og opplevelsen av å bli lyttet oppmerksomt til. Jeg oppfordrer også ledere, og andre som ønsker å få til noe i samarbeid med andre, om å utforske kraften i godt utviklede relasjonsferdigheter. Relasjonsferdigheter kan deles inn i oppmerksomhetsferdigheter og påvirkningsferdigheter. Min venninne behersket begge deler. Det gjør nok også Leif Olav Alnes!

Visste du at vi alle kan lære disse ferdighetene?  At det kan lede til at også dine samtaler blir rikere og mer inspirerende slik at mennesker setter seg mål og realiserer små og store drømmer?

Å være oppmerksomt tilstede for andre kan også hjelpe oss selv med å forstå venner, kollegaer og medarbeidere bedre. Om du strekker deg etter å få det til, er effekten god, fordi andre mennesker føler seg mer knyttet til deg og det styrker relasjonen mellom dere.

Å gi tid og oppmerksomhet er en god investering i de menneskene du omgir deg med, både som leder og medmenneske. Resultatet er med stor sannsynlighet at dere støtter og hjelper hverandre til å realisere hverandres drømmer og mål.

Karen Hannasvik, 09.10.2019

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]