Hva vil jeg bli?

Går du i 3. klasse på videregående? For noen er det klart hva de skal velge. For andre er det fortsatt uklart. Valgene er så mange. Ifølge Utdanning.no er det 6000 utdanninger og 600 yrker å velge mellom. Er du en av de som enda ikke vet? Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg.

Vi tilbyr karrriereveiledning.

Den består av Profråd karrierekartlegging på nett og to veiledningssamtaler. Samtalene tar vi på kontoret eller Skype.

 I karriereveiledningen er det et mål at du skal utvikle dine karrierekompetanser:
  • Beslutningskompetanse: Din evne til å ta gode valg. Dette innebærer kunnskap om forskjellige måter valg kan tas på, bevissthet om måten du selv velger, i tillegg til bevissthet om hvilke valg som kan være hensiktsmessige i situasjonen.
  • Overgangsferdigheter: Dine ferdigheter i å håndtere utfordringer knyttet til overganger, for eksempel fra videregående til videre utdannelse, utdannelse til arbeidsliv, fra en jobb til en annen eller fra arbeidsliv tilbake til utdannelse.
  • Mulighetsbevissthet: Din kjennskap til hvilke muligheter som finnes, kunnskap om hva disse mulighetene kan innebære og om hvordan du kan gripe mulighetene.
  • Selvinnsikt: Å kunne identifisere dine interesser og behov og kjenne din kompetanse. Ha god forståelse av hvem du er som person, hvilke styrker og svakheter du har, samt bevissthet om hvilke krav og forventninger du har til ditt arbeidsliv.

For mer informasjon se www.synergy.no

For tips og informasjon om 6000 utdanning og 600 yrker, se  www.utdanning.no

Søknadsfrist 15. april  www.samordnaopptak.no