Fra nedstenging til oppvåkning

Fra mars 2020 til september 2021 var Norge tidvis nedstengt på grunn av Covid-19. Ikke lett å drive lederutvikling og talentprogram da. Lørdag 25. september åpnet landet igjen, og vi i Management Synergy kunne puste ut og glede oss til høsten. Endelig kunne vi drive med det vi brenner for!

Christian bidrar dette året med undervisning for masterstudenter på NTNU. Temaet er coaching og veiledning som ledelsesverktøy. Han er i tillegg engasjert av NTNU for å bidra på samlinger for Olympiatoppen. Dette er for trenere, mentorer og ressurspersoner tilknyttet Olympiatoppen.

  • I august kunne vi endelig samle ledere til trening på Camp XXL på Finnskogen. Vi kjørte trening med 43 talenter og avdelingsledere. Her var det søkelys på XXL sin nye verdiplattform, kultur, teamutvikling, lederskap og tilbakemeldingskultur.
  • Christian startet i august opp en organisasjonsprosess hos regnskapskontoret Vigres As i Sarpsborg. Her vil det være individuelle samtaler med alle ansatte med fokus på kompetanse, rolle og møte med kunde. Det blir oppsummerende møter med ledelsen i november og desember.
  • En utviklingsprosess for ledergruppa i VY Buss AS avd. Slemmestad ble også startet opp i august. Denne prosessen vil gå fram til nyttår.
  • I september startet vi opp et kompetanseprogram i veiledning generelt, og karriereveiledning spesielt for Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold (OKV). Her er vi godt i gang, og det skal være sju samlinger i løpet av høsten.
  • NAV Arbeidslisventer Vest-Viken har også kommet inn på kundelista vår denne høsten.
  • VY Buss har vunnet anbudet på busskjøring i Trøndelag, med oppstart i sommer. Vi startet opp lederutvikling nå i september, og vil i en periode følge dem med digitale samlinger og fysiske prosesser.

Vi gleder oss veldig til Lederkonferansen 2. november i Tønsberg. Vi er i rute med forberedelsene, og påmeldingen går særdeles bra.

For program og påmelding: https://lederkonferansentbg.no