Coaching som prosess – vekst og utvikling

I august 2021 startet kull 24 sitt CoachingStudium i Norges eldste by, Tønsberg.
CoachingStudium går over 3 moduler og ledes av Christian Grytnes og Linda Jensen. Med
smittende engasjement og svært god erfaringskunnskap er de dyktige kursledere på dette
området. Deltakerne fikk derfor svært mye ut av modul 1 i sommerbyen Tønsberg. Da
gruppa ble samlet for modul 2 i julebyen Tønsberg, var mye av usikkerheten fra første
samling borte. Eller rettere sagt byttet ut med en annen usikkerhet. Hvordan skulle Christian
og Linda klare å toppe det som skjedde i august?

Foto: André Askeland, fra modul 1 i august 2021.

Etter modul 2 tok vi en prat med to av deltakerne om hvordan de opplevde modul 2. Frode Moen fra Vy Buss Vikersund og HR-rådgiver og opplæringsleder Kari Haugberg fra Elkem Salten hadde mye godt å si om kurset så langt.

Hvilke forventninger hadde dere til modul 2?

– Mine forventninger var litt forskjellige til modul 2 enn de var til modul 1, svarer Frode Moen. Siden læringskurven var bratt i modul 1 trodde jeg at læringskurven ville flate ut i modul 2, og at den ville bestå av mye repetisjon. I tillegg var jeg nå kjent med de andre i gruppa. Da jeg ankom hotellet var jeg full av glede, spenning og motivasjon. Jeg forventet å få repetisjon av det jeg hadde lært tidligere, samt mer trening i å bruke de verktøyene som jeg hadde fått i modul 1.


Kari Haugberg syntes det var veldig spennende å komme tilbake til modul 2. – Jeg var veldig spent på hva vi skulle begi oss ut på denne gangen, og forventet at det innebar at vi måtte pushe oss enda noen steg videre i prosessen fra sist gang. I tillegg så jeg fram til å se alle sammen som vi ble så godt kjent med forrige gang. Man slipper den bli-kjent fasen, og kan bare hoppe rett inn i «festen».


Har dere fått gjort noe med verktøyene vi lærte om i modul 1?

– I en normal hverdag så er det mange arbeidssituasjoner som oppstår, og mange ting som skal gjøres. Da er det lett å glemme ting som er nytt, og forholde seg til det som man er vant til, sier Moen. Jeg benyttet meg på tross av det, ganske mye av de nye verktøyene i samtaler med ansatte. I samtaler med ansatte etter modul 1 var jeg klar over hvor stor forskjell det utgjorde hvordan jeg stilte spørsmål, og hvem i samtalen som konkluderte for deretter å komme videre i samtalen. Et av mine triks for å huske verktøyene bedre var å henge opp et bilde av hele gruppa. Det bildet gir meg en påminnelse om kurset, og dermed blir det lettere å huske hva jeg har lært.

– Etter modul 1 har jeg tenkt mye på hvilke verktøy vi ble kjent med, og hvilke verktøy jeg kan bruke best i min hverdag, svarer Haugberg. Jeg har prøvd å sortere i verktøykassa for å bruke de redskapene som gir mening i min hverdag, først og fremst. Det har vært gøy å få praktisert teknikkene på egen hånd, selv om det er en balansekunst. De har absolutt hatt en positiv effekt for både meg og andre på jobben.

På hvilken måte klarte kurslederne å knytte modul 1 og modul 2 sammen?

Moen svarer at Linda Jensen og Christian Grytnes har en fremtoning som er meget lett å like, for de er hyggelige og tydelige. Det gjør det lett å ta til seg tung og ny kunnskap. Jeg mener måten de har lagt opp kurset, og måten de samarbeider på, er en god løsning for meg som deltager. De knyttet modul 1 og 2 sammen ved å repetere fra modul 1, og flettet det inn med de nye verktøyene. Samtidig som det ble fokusert mye på de nye verktøyene som ble «utlevert» i modul 2.

– Etter hvert i modul 2 merket jeg at ingenting av det som skjedde var tilfeldig, sier Haugberg. Det er en smart oppbygging av kurset som gjør at man bygger stein for stein. Det vi har lært fra tidligere ligger og modner i bakgrunn, samtidig som vi fyller på med mer. Noe som utgjør et godt samspill i læringsprosessen.

Hva var det viktigste du tok med deg fra modul 2?

Moen understreker at det var veldig mye, men å legge til følelser og se situasjonen i fremtiden, sitter igjen som gode verktøy. Vi lærte om SØT-modellen, og den har jeg brukt med godt resultat.

Haugberg er opptatt av verdien med å dele erfaringer og læringen som ligger i dette. Det å diskutere utfordringer, «feil», men også hva som fungerer gjør at det er mye å lære gjennom andres erfaringer, i tillegg til sine egne oppdagelser.

Hvordan synes du de praktiske øvelsene med triade og Walk & Talk fungerer?

Her trekker Moen fram viktigheten av å koble teori og praksis. Triader (samtalegrupper på tre personer) og Walk & Talk fungerer som en god måte å lære på. Da får vi prøvd verktøyene i praksis på noen som er i samme situasjon.

– De praktiske øvelsene er alfa og omega, svarer Haugberg. I starten var det litt fremmed og veldig ut av komfortsonen, men når man har kjørt noen runder er det bare gøy og lærerikt hvis man tør å «bjuda på». Det er et godt eksempel på at jo mer man deler, jo mer får man tilbake. Med en Walk & Talk får vi muligheten til å roe litt ned, gå sammen to og to og holde samtalen på et mer konsentrert, naturlig og behagelig nivå.

Hvorfor bør andre melde seg på CoachingStudium?

– Dette er for de som liker å lære noe nytt, og bli enda bedre på det man kanskje allerede vet innen kommunikasjon med mennesker, sier Moen. Du lærer hva et coaching-verktøy er, hvor verktøyet «ligger» samt å bruke verktøyene for å få en samtale som gir ønskede resultater. I tillegg har kurset to hyggelige og dyktige kursholdere som gjør at hele gruppa fungerer godt.

Haugberg er tydelig på at kurset er nyttig for alle som har menneskelige relasjoner på en eller annen måte, altså for de aller fleste. Man trenger nødvendigvis ikke å være leder. Her får du verktøy for å bli en bedre lytter, samtalepartner og veileder/coach, noe som kommer godt med både i jobb og privat. I tillegg oppdager man selv hvordan og hvorfor vi gjør som vi gjør i ulike situasjoner. Det er veldig interessant å bli kjent med egne reaksjonsmønstre.

På hvilken måte får du nyttiggjort deg det du har lært?

– Jeg har muligheter til å bruke det jeg lærer hver dag, faktisk også utenfor jobb, svarer Moen. Det å snakke med mennesker gjør de fleste av oss hele tiden. Verktøyene som læres på coachingkurset kan også med fordel brukes på egne barn.

– Jeg får nyttiggjort meg av kunnskapen omtrent på daglig basis i ulike sammenhenger, sier Haugberg. Både i planlagte, men også spontane situasjoner. Det krever en del praksis, men dette er en prosess som modnes over tid.

Hvor viktig er den sosiale settingen på et slikt kurs?

For Moen er den sosiale settingen helt avgjørende. – Hvis jeg er et sted jeg ikke trives, ønsker jeg meg vekk, sier han. Og er man et sted en ikke vil være, så lærer man veldig lite. Så i denne settingen er det avgjørende for meg, Linda og Christian har lykkes med dette kurset.

Haugberg sier den sosiale settingen har mye å si. Det er viktig å føle at man er i en trygg sone. Her er Linda og Christian gode på å skape en trygg atmosfære som legger opp til at vi skal bli godt kjent og trygge på hverandre, slik at vi får bidra mest mulig sammen.

Hvordan fungerer Quality Hotel Oseberg som kurssted?

– Hotellet er godt egnet som kurssted, de har gode lokaler for hele gruppa, og fine plasser for basisgrupper, avslutter Frode Moen fra Vy Buss i Viksersund.

– Quality Hotel Oseberg er et ypperlig sted å holde kurset på, sier Haugberg. Selv om det er andre gjester til stede, er det aldri til sjenanse når vi er i kursmodus. Beliggenheten egner seg godt for Walk & Talk, sosialt samvær og alenetid etter dagen er slutt. Det er flott å gå langs brygga, nyte utsikten fra Slottsfjellet, ha nærhet til restauranter og uteliv, trening og shopping. Alt for enhver smak de dagene vi er samlet, avslutter Kari Haugberg fra Elkem Salten.

Coaching som prosess

I modul 2 var overskriften «Coaching som Prosess». Ifølge professor i pedagogikk, Ragnvald Kvalsund, er prosess i denne sammenheng noe som foregår eller oppstår mellom coach og coachee, og representerer informasjon som dukker opp på veien mens en beveger seg mot og rundt de mål en har ønske om å realisere. Så mye av modul 2 handlet også om hvilke mål man vil sette seg som coach.

Gjennom forelesning, samtaler og praktiske øvelser fikk deltakerne prøve seg på nye utfordringer, men hensikten var å koble dette opp mot erfaringene fra første samling. Det vi kaller lag på lag, eller stein på stein. Poenget er å bruke det man har lært og erfart tidligere for å kunne innarbeide ny kunnskap. Gamle knagger brukes til ny erfaring. Vi bygger huset på en solid grunnmur, og ikke rett på sand. For deltakerne var kunnskapen fra modul 1 den grunnmuren de trengte for å bygge videre på sitt private ferdighetshus.

Prosesstegn

Vi lærte og erfarte at en samtale er mye mer enn bare ordene som brukes. Det er en lang rekke med prosesstegn det er viktig å ta med seg. Hvis du skal ta ut ditt beste, må den følelsesmessige prosessen være en ressurs du kan utvikle og ta mer i bruk. Ikke bare noe du skal lære og håndtere, men bruke helt konkret. For å gjøre en samtale best mulig må man kunne observere og registrerer den prosessinformasjonen som kommer frem underveis i samtalen. Prosesstegnene kan være blikk, bevegelser, ansiktsuttrykk, pust, hudfarge, stemmebruk, tårer, smil, latter eller mimikk. Under en samtale er det viktig å bruke disse tegnene til det beste for coahee. Her fikk deltakerne på modul 2 virkelig testet seg. Det var ikke helt innlysende hvordan dette skulle gjøres, men det er derfor vi trenger slike praktiske øvelser.

Følelser og fantasi

Å lære er å oppdage. For å kunne oppdage må du bruke følelsene dine, og være åpen for det som faktisk foregår i en samtale. Hvis vi fortrenger alle følelsene våre, vil vi til slutt miste kontakten med den andre. Klarer vi å erkjenne egne følelser, og bruke disse som medspillere framfor motspillere, vil denne friheten gi oss bedre og tryggere samtaler. Det å ha kontakt med egne følelser, og erkjenne dem, hjelper til med å finne mening i liv og arbeid. Her er det viktig å øve seg på å bruke følelsene til en styrke. Både dine egne følelser, og hos den du samtaler med. Det er viktig at du legger til rette, så den du prater med ikke bare snakker om saken, men også hvordan vedkommende opplever saken. Da får vi også med den følelsesmessige siden. Det å rette oppmerksomheten mot «Her og nå» lærte vi som en bra måte å utforske både tanker og følelser rundt den saken som er i fokus.

Under en samtale vil det alltid dukke opp bilder, fantasier eller forestillinger. «Her og nå», hvordan forestiller du deg at din leder vil reagere?» «Hvordan tror du det vil være etterpå?» I modul 2 skulle vi øve på forestilling og fantasi. Her skulle vi åpne opp for det som dukket opp. For å bli bevisst dette er det viktig å gjennomføre en fantasisamtale. Hvilke fantasier og forestillinger har du før den viktige samtalen med sjefen? Gjennom å øve på dette kan du oppnå større trygget i slike samtaler. Du har forberedt deg på det som kan komme. Står du fast i gitte mønstre, eller klarer du å forestille deg noe annet? Ser du den gamle dama, eller er det bare en ung kvinne med pelskåpe?

Målsetting og SØT-modellen

Hensikten med en coachingsamtale er at cochee skal vokse og utvikle seg. I et samspill med coachen skal coachee sette seg mål. Hva skal vokse og utvikle seg? Og hvilken hensikt har det? Det er viktig å sette seg realistiske mål. Det er ikke alt du ønsker deg som du kan til. Hvilke realistiske mål kan du sette deg i den situasjonen du er i akkurat nå? Å bruke tid og energi på målsettingsarbeidet kan ikke verdsettes høyt nok. Hjemmelekse til modul 3 var å beskrive egne mål og planlegge hvordan vi kan nå dem. Hvordan er Situasjonen nå, hvilke Ønsker har du og hvilke Tiltak kan du gjøre.

Få fram det beste hos dine medarbeider

Vi som har gjennomført modul 1 og 2 av CoachingStudium er ikke i tvil. Dette er et studium som gjør deg til en bedre leder! Her lærer og erfarer vi, og har med oss helt konkrete verktøy tilbake til arbeidsplassen. Nå gleder vi oss bare til og møtes igjen i februar for å gjennomføre modul 3. Der skal vi blant annet legge fram egne mål og hvilke prosesser vi ønsker å bruke for å nå dem. Er du i tvil om dette er noe for deg? Ikke vær det! Christian og Linda klarte virkelig å toppe modul 1, og vi tror de klarer det igjen i februar.