NTNU

Kristin Landrø

Kristin Landrø er ansatt som universitetslektor på IPL, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. I tillegg til sin mastergrad i rådgivningspedagogikk, har hun en omfattende veilederutdannelse med fokus både på individ – og gruppenivå. Hun har mange års erfaring med veiledning og undervisning av enkeltpersoner og grupper, med lederutvikling, coaching og rådgivning.

På IPL underviser hun på emner som rådgivning, karriereveiledning, kommunikasjon og coaching, både på master – og bachelornivå, samt på etter – og videreutdanningsemner.

IMG_1440-e1599817026152

Ragnvald Kvalsund  er vår mentor og inspirasjonskilde.

Han er professor i pedagogisk rådgivning ved IPL og har lang erfaring med videreutdanning og kursing i både offentlig og privat sektor innen områdene ledelse, veiledning, coaching og mentoring.

Ragnvald har utgitt en rekke fagbøker og artikler, bl.a. «Coaching – metode, prosess og relasjon» som er utgangspunktet for CoachingStudium. Et annet viktig arbeid er hans bidrag til relasjonskompetanse. Hans forskning rundt avhengighet, uavhengighet og gjensidighet gir et enkelt og godt rammeverk til å utvikle og forstå relasjoner.