Certified Core Quadrant Trainer

I Management Synergy er vi opptatt av vår egen utvikling! Målet er å være oppdatert og lære noe nytt for å videreutvikle våre tjenester innen karriere og ledelse.

Da Daniel Ofman, grunnleggeren av Kjernekvadranten, holdt kurs i Stockholms skjærgård denne uken, lot jeg ikke muligheten gå fra meg. Det ble tre dager med dypdykk i modellen og måter å bruke den på, både i utvikling av individ, team og organisasjoner.

Takk til Daniel Ofman for at du så raust deler av din innsikt og erfaring, og takk til Pontus Holmgren for dine bidrag i prosessene.

Kjernekvadranten, eller talent- overslagsmodellen som den også kalles, er genial ved sin enkelhet, samtidig som den engasjerer og gir mulighet for utvikling av seg selv og teamet. Den gir et språk til å forstå og snakke om kjernekvaliteter, bli bevisst egne og andres talenter, hvordan vi lett går i fallgruver når det blir «for mye av det gode» eller frustrert i møtet med mennesker som har motsatt kvalitet.

Vi i Management Synergy ser frem til å videreutvikle våre tjenester rundt denne modellen.