Gunstig intelligens – den nye tids olje?

«Nyskaping er ikke en egenskap men en teknikk! Det sies at kreativitet er smittsomt!» Teksten i Promethevs invitasjon til kreativitetsseminar i Barcelona lyser mot meg. Jeg ser ikke på meg selv som kreativ. Dette vil jeg lære. Jeg melder meg på.

Det startet med at jeg leste «Gunstig Intelligens», den nye boka til Trond Kjærstad. Digitalisering og Kunstig Intelligens er «hot tema» for tiden. Jeg digger bokens tittel. En kontrast som drar fokuset fra teknologi til de menneskelige ressurser. Definisjonen av gunstig intelligens minner meg på vår evne til «å forestille oss andre måter å gjøre ting på, å se verden med nye øyne».Jeg inviteres også inn i et av kreativitetens mange paradokser; – «hvordan vi mennesker både er av de mest fleksible av alle arter og et vanedyr av dimensjoner. Ingen utfordrer vanetenkningen ustraffet».

Og så må vi huske hverdagskreativiteten. Hvordan du og jeg bruker vår bevissthet, intuisjon, fokus og metaforer i språket. Vår evne til å være tilstede og inspirere. For ikke å glemme undringen og nysgjerrigheten, som ihvertfall vekker meg til live ved å hente frem min barnlige glede.

Trond leder oss gjennom forelesninger, Picasso museet, La Pedrera, Sagrada Familia og Barcelonas gater, ved bruk av historiefortellingens kunst. Fortellinger om Picasso, Gaudi og Dali. Hva var det med disse kreative sjeler, som gjorde at de så det andre ikke ser og laget kunstverk med nye øyne? Og hva var det med kulturen i Katalonia, som la til rette for at frie sjeler fikk blomstre? Finnes her noe vi kan lære? Både som individ og gruppe?

Som psykolog minner Mariann om viktigheten av å stoppe opp og ha mot til å være seg selv. Å trosse tvil, frykt, selvkritikk, usikkerhet og sårbarhet. Alt dette som så fort hemmer vår kreative utfoldelse. Hun vil myten om at kreative bidrag bare kommer fra outsidere til live. Forskning viser at kreativitet kan læres!

Frank er skuespiller. Ber oss våge og fri oss fra det som hemmer vår kreativitet. Når vi skal gå til gruppearbeidet, ber han oss vandre 20 min. gjennom Barcelonas gater på impuls (ikke tenke men gå dit vi har dragning). Når min gruppe vandrer «Barcelona by hips», er gleden stor over å ende opp på en lokal restaurant, i en rolig bakgate, som vi ellers ikke hadde funnet.

Hva er sosial kreativitet? Hva fremmer organisatorisk kreativitet? Tidligere forskning sier at autonomi og harmoni må til. I Barcelona utfordres vi på hvordan krydre prosessen med å utfordre og gi motstand. Hvordan harmoni og motstand sammen skaper en balanse hvor kreativiteten kan blomstre. Gjennom historien om konkurrentene Picasso og Matisse, utfordres vi på om det mest effektive teamet kanskje består av kun to?

Alle disse inntrykk tok vi med oss inn i vårt gruppearbeid. Hver dag ble vi utfordret til å omsette det vi lærte til oss selv. Forholdet til egen kreativitet. Hvordan kommer den til uttrykk? Vi delte suksesser og utfordringer fra egen hverdag. Lærte av hverandres erfaringer. Takk Hans Christian, Inger Elisabeth og Helene for flotte og kreative dager!

For å sikre at kreativiteten ikke tar slutt når vi kommer hjem, har denne gjengen avtalt å møtes før jul for å videreutvikle det vi startet i Barcelona.

Jeg gleder meg til å ta det jeg har lært om Gunstig Intelligens inn i våre prosesser med kundene. Dette temaet er spennende å vektlegge enda mer når vi jobber med lederutvikling og karriereveiledning.

Hvordan bruker du din kreativitet i hverdagen?