Blikk for talenter? – Workshop i «Talent- overslagsmodellen» med opphavsmann Daniel Ofman.

Vi tror mulighetene finnes i egne talenter og ressurser. At vi får til mer når vi utforsker og utvikler disse sammen. «Kjernekvadranten», eller «Talent- overslagsmodellen» som den også kalles, er genial i sin enkelhet. Den er et praktisk verktøy for utvikling. Den gir et felles språk til samtalene om det som er krevende mellom oss.

Ledere og HR-ressurser inviteres til workshop med grunnleggeren, hollandske Daniel Ofman.Han vil dele sine tanker bak og erfaringer med bruken av modellen. Siden den første boken ble utgitt i  1992, er modellen spredd ut over verden. «Kjernekvadranten – en vei til selvinnsikt» er oversatt til 9 språk. Hovedfokus denne dagen blir på utvikling av individ og team. 

Om Kjernekvadranten

”The beauty of the model is that you can grasp the concept of Core Quadrants in five minutes and yet it can keep you busy for the rest of your life.”   Daniel Ofman

  • Er et effektivt verktøy for utvikling av individ, team og organisasjoner.
  • Egner seg til egenutvikling, medarbeiderutvikling og ledergruppeutvikling.
  • Tar utgangspunkt i våre styrker og det som fungerer bra. Samtidig som den tydeliggjør og utfordrer våre forbedringsområder.
  • Gir en dypere forståelse av hvordan vi fungerer i relasjon til andre.

Mål for dagen

  • forståelse av modellen og dens ulike bruksområder
  • trening i bruk av modellen
  • konkrete verktøy for hvordan bruke modellen

Program

08.45  Kaffe

09.00  Session 1

10.15  Kaffepause

10.30  Session 2

12.00. Lunsj

13.00  Session 3

14.15  Kaffepause

14.30  Session 4

16.00  Slutt

>PDFbrosjyre

Om Daniel Ofman

Daniel er fra Holland. Opprinnelig ingeniør. I 2003 grunnla han Core Quality Consultancy, hvor han med utgangspunkt i Kjernekvadrantene utdanner og coaher mennesker i grensesnittet mellom organisasjonsutvikling og personlig utvikling.

Inspirasjonskilder

Link Youtube: 5 min. innføring i modellen.

Link Boken: Deltakerne får et eksemplar hver.

CoreQuality International