Kompetanse for et fremtidig arbeidsliv

En ny gruppe har gjennomført sertifiseringskurs i Profråd Karriere på NTNU. Jeg var så heldig å få delta!

Kristin Landrø og Gunnhild Roald loset oss stødig igjennom fire dager med forelesninger, refleksjoner og praktisk trening. Dagene opplevdes relevante og inspirerende. Forventningsavklaringen innledningsvis gav signaler om at vi alle ønsket å bli utfordret til læring og utvikling.

Og utfordret ble vi! Den praktiske treningen var lagt opp i triader med tydelige roller; veileder, veisøker og observatør. Tema i treningen var selvfølgelig veiledning med Profråd Karriere med selvvalgte situasjoner eller utfordringer fra egen hverdag. Treningen ble derfor både personlig og faglig utviklende. Vi fikk virkelig erfare hvordan karriereveiledning med Profråd bygger tillitt, styrker relasjoner og gir nye perspektiver. Skillet mellom oppmerksomhet og påvirkning i veiledningsarbeidet ble også viet stor oppmerksomhet, nettopp for å sikre at intensjonen med kartlegging og veiledning blir nådd.

For flere av oss var det særlig lærerikt å være observatør. I tillegg til veiledningstreningen fikk vi supervisert trening i å gi konkrete tilbakemeldinger som bidrar til bevisstgjøring, økte ferdigheter og faglig utvikling hos veileder. Uvurderlige ferdigheter å ha med seg i arbeidet med å bygge læringskultur i eget fagmiljø.

På siste dagen i kurset ble ny kunnskap i Profråd Karriere anvendt på reelle kandidater. Veiledningen ble filmet for drøfting i etterkant. Stor respekt for de som tok utfordringen, og særlig lærerikt å drøfte veiledningen i teamet med utgangspunkt i videoen. Et godt pedagogisk virkemiddel for alle team som ønsker å skape læring og utvikling på egen arbeidsplass.

For egen del var det også spennende å se hvordan kurset koblet Profråd Karriere til karriereteorier med vekt på karrierekompetanser, karrierelæring og derved også til kompetanse for et fremtidig arbeidsliv.

I ukene fremover skal det leses, veiledes, drøftes og skrives – alt med tanke på at nyervervet kunnskap skal gi økt kvalitet og effektivitet i eget virke, og selvfølgelig til å bestå eksamen med 7,5 gyldne studiepoeng fra NTNU.

Kurset anbefales til alle som jobber med veiledning innenfor arbeid og utdanning. Faglig solid, personlig utviklende og et godt grep for å bidra til å utvikle egen og andres kompetanse for fremtidens arbeidsliv.

I uke 7 er det et nytt kurs. Løp og søk!

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18427

Tekst:  Karen Hannasvik