NAV Arbeidslivssenter Innlandet

«Kompetanseløftet har virkelig vært helt midt i blinken for oss som senter; det har utfordret, utviklet og styrket oss både faglig og relasjonelt – og det var akkurat det vi trengte i den fasen vi har vært og er i», skriver Anja Søberg, leder for Nav Arbeidslivssenter Innlandet.

Og fasene som Anja Søberg refererer til, handler om at ny IA-avtale stiller nye krav til senterets kompetanse og leveranser, samtidig som to fylker har blitt til ett. Slike endringer er nok mer regelen enn unntaket i dagens arbeidsliv, og rammer også Arbeidslivssentrene. Å levere nye tjenester, sammen med delvis ukjente kollegaer, til nye kunder, er en krevende øvelse for enhver leder, medarbeider og organisasjon.

Management Synergy fikk oppdraget med å fasilitere et felles kompetanseløft for de 40 ansatte. Et program bestående av tre to-dagers samlinger på Hamar. Målet var å få en felles kompetanseplattform og felles forståelse av det nye oppdraget ute i bedriftene.

Temaene ble nøye valgt ut for å gi forskjellige perspektiver til veilederkompetansen.

Metoden til Management Synergy er å legge til rette for at «å lære er å oppdage»:

 

HØRE – GJØRE – REFLEKTERE – LÆRE

 

En helhetlig og erfaringsbasert tilnærming, hvor deltakerne gjennom trening, observasjon, refleksjon og dialog, sammen har utviklet ferdigheter og et felles begrepsapparat.

Fokus har blant annet vært på:

  • Hvordan utvikle veiledningskompetanse som utvikler medarbeidere, ledere og team?
  • Hvordan utøve prosessveiledning og prosessuell støtte som en myndiggjørende utviklings- og læringsprosess?

 

Samarbeidsmøter mellom samlingene har bidratt med gode justeringer og sikret skreddersøm. «Helt avgjørende», «Vel anvendt tid» og «Tillitsbyggende», er noen av tilbakemeldingene fra arbeidsgruppa.

 

 

«Dette kompetansepåfyllet gav senteret et felles løft», «Bra med så stort engasjement og interesse hos dere kursledere», «Variasjonen i øvelsene», «Rød tråd gjennom alle samlingene» og «Svært relevant faglig innhold for oss». «Vi fikk ferdighetstrening og måtte reflektere over egen praksis». Dette er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne. Evalueringen gav totalscore 5,2 av 6 mulige.

«Jeg gleder meg skikkelig til veien videre, og er trygg på at vi er på rett kurs, – mye også pga. samarbeidet med dere. En skikkelig god investering, rett og slett!» oppsummerer Søberg. Besøk gjerne NAV Innlandet på FB.

Vi i Management Synergy gleder oss over gode tilbakemeldinger og ønsker Arbeidslivssenteret Innlandet lykke til med det viktige oppdraget!

Oppdraget ble levert av Christian Grytnes, Karen Hannasvik og Linda Jensen.